Past jouw baan nog steeds bij jou?

Wanneer sta jij eens stil bij je loopbaan? Hoe vaak vraag jij je af of datgene wat je nu doet qua werk, (nog steeds) aansluit bij wie jij bent, wat jij kan en wat jij belangrijk vindt? En als dat niet meer het geval is, maak je daar dan ook letterlijk of figuurlijk werk van? En vraagt dit wat anders van je leven naast het werk (gezin, vrijetijdsbesteding)? Lees het verhaal van Mark en maak voor jezelf ook eens de balans op.

Lees het verhaal van Mark

Mark werkte sinds jaar en dag als Senior Accountmanager voor een zakelijke dienstverlener in het HR werkveld. Hij had het behoorlijk druk met grotere en kleinere projecten bij een breed scala aan klanten. Ook was hij verantwoordelijk voor het begeleiden en aansturen van een aantal junior- en medior collega’s. Hoewel hij zeker de nodige werkdruk ervoer, ontleende Mark ook veel energie aan zijn baan. De druk die het binnenloodsen en vervolgens ook realiseren van een grote opdracht met zich meebracht, gaf hem jarenlang de dynamiek die hij zo graag wou.

Een nieuwe uitdaging

Toch drong de vraag zich steeds vaker aan hem op ‘wil ik dit tot mijn pensioen blijven doen?’ D Na overleg met zijn gezin kwam hij tot het besluit om als zelfstandige interim HR-adviesklussen te gaan doen. Hij dacht: ‘ik heb er de leeftijd, kennis en het netwerk voor, laat ik de stap wagen nu het nog kan’ Met veel enthousiasme ging hij aan de slag met het ondersteunen van organisaties op HR-vlak; zowel in operationele als meer beleidsmatige zin.

Tijdens zijn eerste opdrachten als zelfstandige Mark tegen twee dingen aan:

1: zijn kennis van onlinesystemen en wet- en regelgeving liep achter op wat hij in de praktijk tegen kwam;

2: het positioneren en profileren van zichzelf als HR – professional in overheidsorganisaties kostte hem veel moeite en hij had ook de indruk dat hij hierin niet altijd even effectief opereerde.

Een coach helpt je je zelfinzicht te vergroten

Het eerste punt greep Mark aan om voor zichzelf een gericht nascholingsprogramma op te zetten, aldus geschiedde. Voor het tweede punt zocht en vond hij een coach met de vraag of die hem kon ondersteunen bij het gericht (door)ontwikkelen van zijn ‘politiek strategische’ communicatieve vaardigheden.

Doen waar je gelukkig van wordt

Vanuit de gesprekken die ik met Mark voerde, de oefeningen en reflectieopdrachten die we deden bleek echter dat het vraagstuk van Mark niet zozeer op het vlak van het versterken van zijn zowel vakinhoudelijke als gedragsmatige competenties lag, maar dat er wat anders speelde. Mark was zich aan het bekwamen in zaken waar hij zich niet heel prettig en senang bij voelde. Als resultaatgerichte accountmanager die zijn energie haalde uit het realiseren van zijn targets, werd hij nu als HR-professional met name beoordeeld op voor hem moeilijk grijpbare fenomenen als ‘draagvlak’ en ‘een positief werkklimaat’ in relatie tot de organisatieontwikkeling die zijn klant nu doorvoerde.

Bepaal je eigen koers

Met dit inzicht verlegde Mark zijn koers richting een positie die beter aansloot bij zowel zijn competenties als intenties, werkwaarden en kwaliteiten. Hij herontdekte zijn kracht op het vlak van resultaatgericht (project)management en maakt sindsdien andere keuzes ten aanzien van het type opdrachtgevers (maakindustrie, zakelijke dienstverleners, maar ook het MKB) en type opdrachten (implementatie HR-administratiesystemen, functiewaardering en andere meer ‘harde’ HR dienstverlening).

Welke lessen zijn uit deze casus te trekken?

  • Creëer ondanks alle feitelijke of ervaren ‘drukte’ minimaal twee keer per jaar een moment voor jezelf om te reflecteren op de vraag: ben ik ‘bij’ in mijn vakgebied? Zo niet; wat ga ik hier de komende 6 tot 12 maanden aan doen en wat vraagt dit van mij en van mijn omgeving zowel aan werkgeverskant (studietijd) als thuis in termen van beschikbare tijd voor het (gezins)leven naast het werk?
  • Onderzoek en toets daarnaast eveneens twee keer per jaar of je nog steeds, ondanks de ontwikkelingen en wijzigingen op je werk, bezig bent met zaken die je leuk vindt om te doen en waartoe je ook intrinsiek gemotiveerd bent. Stel daarbij vast welke onderliggende waarden of drijfveren hierin voor jou bepalend zijn. En verleg waar nodig je koers! Maar vergeet daarbij niet de volgende les:
  • Ga niet alleen de ‘dialoog’ met jezelf aan, maar juist ook met je (werk)omgeving. Hoe kijken anderen tegen jou aan? Wat zien zij als kwaliteiten bij jou? Waar zit jouw surplus aan kennis/expertise en waar niet? Wanneer gaan volgens anderen bij jou je ogen ‘twinkelen’? En wanneer niet?

Een coach ondersteunt je in het op gang brengen, scherp stellen en ‘onderhouden’ van de interne en de externe dialoog. Een coach draagt zo bij aan het vergroten en versterken van je zelfreflectie, zelfkennis en zelfsturing met als doel om tot duurzame keuzes en acties te komen.

LemonGrass coaching

De coach trajecten van LemonGrass zijn kortdurend en doelgericht. In 6 tot 8 gesprekken kom je tot de kern van je vraagstuk, krijg je inzicht in je eigen patronen en overtuigingen en formuleer je een concreet actieplan om uit je huidige situatie te komen.
Ben jij benieuwd wat een coach van LemonGrass voor jou kan betekenen? Neem dan contact op met een van onze coaches in Amsterdam, Amstelveen of Driebergen-Zeist voor het inplannen van een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Gratis kennismakingsgesprek aanvragen


Wil je weten of het klikt? Vraag dan een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek aan.
Binnen 24 uur nemen we contact met je op voor het inplannen van een afspraak.

Gratis kennismakingsgesprek aanvragen